top of page

Informatie voor professionals

SchuldHulpMaatje werkt aanvullend op uw hulpverlening als professional aan mensen met (dreigende) financiële problemen. 
Wanneer u merkt dat uw cliënt de grip op zijn financieën kwijt is of dreigt te raken, kunt u hen een beroep laten doen op SchuldHulpMaatje. Denk hierbij aan het bieden van kortdurende en langdurende begeleiding op financieel gebied bij mensen thuis, het op orde brengen van de administratie, het helpen bij aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen, het inventariseren van de schulden, het begeleiden naar instanties, zoals bijv. de sociaal raadslieden en de Stadsbank. 

 
SchuldHulpMaatje helpt uw cliënt bij:

- controle krjigen over de financiële situatie 
- persoonlijke hulp bij de administratie 
- begeleiding bij het aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen, kwijtschelding van heffingen of leren de administratie zelf op orde te houden

 

SchuldHulpMaatje Utrecht biedt

- gratis begeleiding 
- persoonlijke aandacht met voldoende tijd 
- begeleiding door getrainde vrijwilligers 
- zolang hieraan behoefte is, maar wel tijdelijk 
- gericht op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
- met als doel dat uw cliënt zijn of haar geldzaken onder controle heeft 

 
Wat wordt er van uw cliënt verwacht?

- bereidheid om zijn/haar situatie onder ogen te zien 
- de wens zelf zijn/haar situatie weer meester te willen worden 
- volledige openheid verstrekken 
- gemaakte afspraken nakomen 

 

Ook al is SchuldHulpMaatje Utrecht een intiatief van een aantal Utrechtse kerken, uw cliënt hoeft niet aangesloten te zijn om aanspraak te kunnen maken op onze begeleiding.

 

SchuldHulpMaatje komt niet in de plaats van professionele begeleiding. 

 

SchuldHulpMaatje neemt niet de verantwoordelijkheid van uw cliënt over. 

 

U kunt uw cliënt aanmelden via de oranje knop rechts bovenin. Na de kennismaking met uw cliënt door een coördinator en het beoogde maatje begint de begeleiding.
 

Ook hulp nodig?
Klik hier om jezelf
(of je cliënt)
aan te melden
bottom of page